Owenmama的南瓜椰汁布丁

 

萬聖節前後,週圍都有靚南瓜賣,試下整呢個南瓜椰汁布丁應下節啦! 因為預祈要做到切到一件件,所以個布典o既魚膠份量要較一般布甸重手,結果效果果然如預祈一樣。 椰汁布甸同蒸熟左o既南瓜好襯呀。 唔好睇佢細細個呀,一個可以切開8件,呢兩個小南瓜布甸分左比四家人分享,大家都好鐘意。

您會需要

南瓜(直徑約4吋)

椰漿

魚膠片(每片約5g )

意見

Avatar placeholder