שקד רצר avatar
שקד רצר Published on 16.05.2017, נמדד על ידי 3146 , 1 הערות

הערות

Avatar placeholder
הוד שבח avatar
הוד שבח
29.09.2021 ☰
כותבים ''לשים'' ולא ''להשים''
ראה תרגום