Demo: Nhà Bánh Gừng (gingerbread House) – Phần 3: Trang Trí và Một Vài Ý Tưởng

ởng
 

Giới thiệu: Nhà bánh gừng – Ngôi nhà không chỉ của thế giới cổ tích Demo Nhà bánh gừng – Phần 1: Đóng gạch xây tường Demo Nhà bánh gừng – Phần 2: Trộn vữa & Dựng nhà ————— Làm nhà bánh gừng có lẽ vui nhất là phần này, khi mà có thể tự […]

Bình luận

Avatar placeholder